Přechod z Windows na macOS – Apple diagnostika

Přestal fungovat váš Mac a nevíte kde je problém? 

Apple diagnostika vám pomůže najít co přestalo fungovat i z řešením problému a kontaktem na servis.

Podívejte se jak Apple diagnostiku spustit a referenční kódy závad.

apple_diagnostika

Jak funguje Apple diagnostika?

Na Apple počítačích se můžeme setkat s třemi nástroji, jak diagnostikovat problémy s interním hardwarem, např. základní deskou, pamětí, nebo bezdrátovými komponentami.

Jakou verzi nástroje použít určuje verze vašeho hardwaru (rok vydání hardwaru najdete v Apple > O tomto Macu):

 • Apple diagnostika – počítače z roku 2013 a novější
 • Apple Hardware Test – počítače z roku 2012 nebo starší s OS X 10.8.4 a novější
 • USB flash se systémovým softwarem – počítače z roku 2012 nebo starší s OS X 10.8.3 nebo starší

Pro všechny diagnostické nástroje platí, že před spuštěním je třeba odpojit veškeré externí zařízení mimo klávesnice, myši, monitoru, reproduktorů a externí DVD mechaniky. Před diagnostikou je nutné vypnout heslo firmwaru.

Jak spustit Apple diagnostiku?

 1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k internetu a napájení
 2. Ujistěte se, že je Mac na stabilním povrchu a dobře odvětrávaný (při testu se rozjedou ventilátory na plný výkon)
 3. Vypněte Mac (můžete i restartovat)
 4. Zapněte Mac a stiskněte klávesu D, klávesu nepouštějte, dokud se na obrazovce neobjeví menu s výběrem jazyka (pokud se diagnostika nespustí, proces opakujte se stiskem Option + D = Apple diagnostika z internetu)
 5. Následně se zobrazí ukazatel průběhu diagnostiky
 6. Po kontrole, trvající v průměru 2-3 minuty, se na obrazovce objeví informace s výsledkem testu. Pokud diagnostika odhalí nějaký problém, tak navrhne možné řešení opravy a zobrazí referenční kód (viz. níže). Než budete pokračovat, kódy si poznamenejte
 7. Následně máte na výběr další možnosti:
  1. Zopakování testu pomocí tlačítka „spustit test“ nebo zkratka Command + R
  2. Další informace s podrobnostmi o možnostech servisu kliknutím na „Začínáme“ nebo Command + G
  3. Restartovat Mac kliknutím na „Restartovat“ nebo klávesa R
  4. Vypnout Mac kliknutím na „Vypnout“ nebo stisknutím klávesy S

Při výběru zobrazení dalších informací se váš Mac spustí v režimu zotavení macOS (alternativa nouzového režimu ve Windows). Po výběru země nebo oblasti a potvrzením souhlasu s odesláním, pošlete své sériové číslo a referenční kódy společnosti Apple. Pokud nejste připojeni k internetu, zobrazí se pokyny abyste se připojili k internetu. Následně můžete postupovat podle pokynů pro servis a podporu uvedených na obrazovce.

Kdy volat servis?

Servis není třeba volat při každé chybě. Podívejte se na přehledný seznam možných chyb, které zobrazí Apple diagnostika s odkazy na servisní středisko a podporu společnosti Apple:

Referenční kód

Definice kódu

Další kroky

ADP000

Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyly zjištěny žádné problémy. Pokud si myslíte, že máte hardwarový problém, kontaktujte společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

CNW001
CNW003
CNW004
CNW005
CNW006

Pravděpodobně je problém s hardwarem Wi-Fi.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

CNW007
CNW008

Nebyly nalezeny žádné Wi-Fi sítě. Buď v dosahu nejsou žádné Wi-Fi sítě, nebo máte problém s hardwarem Wi-Fi.

Spusťte test znova v dosahu nějaké Wi-Fi sítě.

Pokud se stejný kód zobrazí i podruhé, musíte v řešení problému pokračovat jinak. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDC001
NDC003
NDC004
NDC005
NDC006

Pravděpodobně je problém s kamerou.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDD001
Pravděpodobně je problém s USB hardwarem.

Odpojte všechna externí zařízení kromě klávesnice, myši a ethernetového adaptéru. Spusťte test znova.

Pokud se stejný kód zobrazí znova, musíte v řešení problému pokračovat jinak. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDK001
NDK003
NDK004

Pravděpodobně je problém s klávesnicí.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDL001
Pravděpodobně je problém s Bluetooth hardwarem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDR001
NDR003
NDR004

Pravděpodobně je problém s trackpadem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NDT001
NDT002
NDT003
NDT004
NDT005
NDT006

Pravděpodobně je problém s Thunderbolt hardwarem.

Odpojte externí Thunderbolt zařízení a spusťte test znova.

Pokud se stejný kód zobrazí i podruhé, musíte v řešení problému pokračovat jinak. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

NNN001

Nebylo nalezeno sériové číslo. 

Počítač vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PFM001
PFM002
PFM003
PFM004
PFM005
PFM006
PFM007

Pravděpodobně je problém s řadičem pro správu systému (SMC).

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PFR001

Pravděpodobně je problém s firmwarem počítače.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPF001
PPF003
PPF004

 Pravděpodobně je problém s ventilátorem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPM001

Pravděpodobně je problém s paměťovým modulem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPM002
PPM003
PPM004
PPM005
PPM006
PPM007
PPM008
PPM009
PPM010
PPM011
PPM012
PPM013
PPM014
PPM015

Pravděpodobně je problém s pamětí na základní desce.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPP001
PPP002
PPP003

Pravděpodobně je problém s napájecím adaptérem.

Odpojte napájecí adaptér MagSafe od počítače i ze zásuvky a potom ho zase připojte. Spusťte test znova.

Pokud se stejný kód zobrazí i podruhé, musíte v řešení problému pokračovat jinak. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPP007

Napájecí adaptér nebyl otestován.

S napájecím adaptérem je pravděpodobně problém, nebo adaptér není připojený. Adaptér otestujte tak, že ho odpojíte od počítače i ze zásuvky a zase ho připojíte. Spusťte test znova.

Pokud se stejný kód zobrazí i podruhé, musíte v řešení problému pokračovat jinak. Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPR001

Pravděpodobně je problém s procesorem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT001

Nebyla nalezena baterie.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT002
PPT003

Brzy bude potřeba vyměnit baterii. Baterie zatím funguje normálně, ale má menší kapacitu, než když byla nová. 

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT004

Baterie vyžaduje servisní zásah. Baterie nefunguje správně, ačkoli změny v její funkci nebo kapacitě nemusí být na první pohled zřejmé. Než baterii necháte zkontrolovat, můžete ji používat dál. Počítači nehrozí poškození.

Tento problém byste měli nejdřív potvrdit spuštěním Apple diagnostiky přes internet. Verze na internetu totiž používá nejaktuálnější diagnostické údaje. Uděláte to takto: Příkazem Vypnout v nabídce Apple () vypněte Mac. Pak stisknutím tlačítka napájení Mac zapněte. Okamžitě podržte klávesy Alt-D, dokud se nespustí Apple diagnostika.

Pokud se problém spuštěním Apple diagnostiky přes internet potvrdí, kontaktujte společnost Apple nebo počítač zaneste k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu. Tam vám sdělí, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT005

Baterie není správně nainstalovaná. Vypněte počítač a přestaňte ho používat. Počítač vyžaduje servisní zásah.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT006

Baterie vyžaduje servisní zásah. Baterie nefunguje správně, ačkoli změny v její funkci nebo kapacitě nemusí být na první pohled zřejmé. Než baterii necháte zkontrolovat, můžete ji používat dál. Počítači nehrozí poškození.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

PPT007

Je potřeba vyměnit baterii. Baterie zatím funguje normálně, ale má výrazně menší kapacitu, než když byla nová. Než baterii vyměníte, můžete ji používat dál. Počítači nehrozí poškození.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VDC001
VDC003
VDC004
VDC005
VDC006
VDC007

Pravděpodobně je problém se čtečkou SD karet.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VDH002
VDH004

Pravděpodobně je problém s úložným zařízením. 

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VDH005

Nejde spustit Zotavení OS X.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VFD001 
VFD002 
VFD003 
VFD004 
VFD005 
VFD007

Pravděpodobně je problém s displejem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VFD006

Pravděpodobně je problém s grafickým procesorem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

VFF001

Pravděpodobně je problém se zvukovým hardwarem.

Obraťte se na společnost Apple, případně zaneste počítač k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu, kde zjistíte, jaké možnosti servisu a podpory jsou k dispozici.

Datum zveřejnění: 01. listopadu 2017

zdroj: www.apple.cz

Závěrečné hodnocení:

Apple diagnostika nekontroluje hardwarové komponenty jiných výrobců než Apple, nekontrolují ani problémy související s operačním systémem macOS, nebo konflikty aplikací.

Pokud nezjistíte hardwarový problém, nejspíš nastaly potíže s verzí systému macOS, kterou máte nainstalovanou a je třeba systém znovu přeinstalovat.

Pokud byste potřebovali poradit s přeinstalováním macOS, nebo opravit váš Mac a nepomohla vám Apple diagnostika, tak mě kontaktujte.