Přechod z Windows na macOS – gesta na Magic mouse a Magic trackpad

Používáte‑li na Apple počítači gesta na Magic trackpadu nebo myši Magic Mouse, můžete pomocí svou práci velmi účinně zrychlit.

Využívejte gesta pro přibližování dokumentů, procházení hudby a webové stránky, otáčení fotografií, otvíraní Oznamovacího centra a mnoho dalšího.

 

Gesta na Magic trackpad

Jedním nebo více prsty na trackpadu můžete klikat, klepat, přejíždět a používat další gesta a možnosti. Například listování stránkami dokumentu, přeježdění doleva nebo doprava dvěma prsty. Všechna gesta použitelná pro trackpad na Macu nebo některá z nich můžete vypnout či přizpůsobit: Apple  > Předvolby systému Trackpad.

Gesta na trackpadu vyžadují Magic trackpad nebo vestavěný trackpad. Pokud váš trackpad podporuje Force Touch, můžete používat i přitlačení a haptickou odezvu.

Kliknutí klepnutím

Klikněte klepnutím jedním prstem (funguje i poklepání jedním prstem).

Sekundární kliknutí (kliknutí pravým tlačítkem)

Klikněte nebo klepněte dvěma prsty (funguje i poklepání dvěma prsty).

Inteligentní zvětšení

Dvojitým poklepáním dvěma prsty přiblížíte a oddálíte danou stránku nebo PDF dokument.

Posouvání

Zobrazení posunete posunutím dvěma prsty nahoru nebo dolu.

Posuv na trackpadu můžete vypnout v předvolbách Zpřístupnění: Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému a potom klikněte na Zpřístupnění.

Zvětšení nebo zmenšení

Zobrazení zmenšíte nebo zvětšíte „štípnutím“ = sevřením prstů, nebo oddálením prstů.

Otáčení

Fotku nebo jinou položku otočíte tak, že otočíte dvěma prsty.

Přejetí mezi stránkami

Na předchozí nebo následující stránku se dostanete přejetím dvěma prsty doleva nebo doprava.

Otevření Oznamovacího centra

Oznamovací centrum otevřete přejetím dvěma prsty od pravého okraje doleva.

Tažení třemi prsty

Třemi prsty můžete přetahovat položky na obrazovce a kliknutím nebo klepnutím je upustit na požadované místo.

V nabídce Předvolby Zpřístupnění lze přepnout volbu na tažení jedním prstem: Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému > Zpřístupnění. V části Myš a trackpad klikněte a volby trackpadu. Zde nastavte v rozevírací nabídce jednu z možností zámku tažení. Pod otazníkem si můžete zobrazit nápovědu.

 

Hledání a datové detektory

Klepnutím (nebo poklepáním) třemi prsty vyhledáte slovo nebo provedete různé akce s daty, adresami, telefonními čísly a dalšími informacemi.

Zobrazení plochy

Plochu zobrazíte, když rozevřete palec a tři prsty.

Launchpad

Launchpad zobrazíte sevřením palce a tří prstů.

Mission Control

nabídku Mission Control zobrazíte přejetím čtyřmi prsty nahoru.

V některých verzích macOS toto gesto nahrazuje tažení třemi prsty nahoru.

Aplikace Exposé

Exposé neboli zobrazení všech právě používaných aplikací zobrazíte přejetím čtyřmi prsty dolů.

V některých verzích macOS toto gesto nahrazuje tažení třemi prsty dolů.

Přejetí mezi aplikacemi na celé obrazovce

Mezi plochami a aplikacemi na celou obrazovku můžete přejet posunutím čtyřmi prsty doleva nebo doprava.

V některých verzích macOS toto gesto nahrazuje tažení třemi prsty dolů.

Gesta na Magic mouse

Klikejte, klepejte a přejíždějte jedním nebo více prsty po povrchu myši. Můžete například listovat stránkami dokumentu, přejíždět doleva nebo doprava jedním prstem. Všechna gesta použitelná pro myš vašeho Macu nebo některá z nich můžete vypnout nebo přizpůsobit: Apple  > Předvolby systému volba Myš.

Zjistíte zde také jaká gesta fungují na vašem Macu. Gesta myší vyžadují Magic Mouse.

Sekundární kliknutí (kliknutí pravým tlačítkem)

Klikněte (nebo poklepejte) na pravou stranu myši.

Posouvání

Přejetím nahoru nebo dolů jedním prstem posunete zobrazení.

Inteligentní zvětšení

Dvojitým klepnutím jedním prstem přiblížíte a oddálíte danou stránku nebo PDF dokument.

Mission Control

Dvojitým klepnutím (nebo poklepáním) dvěma prsty otevřete nabídku Mission Control.

Přejetí mezi aplikacemi na celé obrazovce

Mezi plochami a aplikacemi na celé obrazovce se můžete přesouvat přejetím dvěma prsty doleva nebo doprava.

Přejetí mezi stránkami

Mezi předchozí a následující stránkou se můžete přesouvat přejetím jedním prstem doleva nebo doprava.

Jak je vidět, gesta pro myš a trackpad od Apple jsou velice intuitivní a jejich využívání se dá osvojit velmi rychle.

Je jen otázkou času, kdy tento systém napodobí Microsoft třeba u svých zařízení Surface.

Pokud byste potřebovali poradit s nastavením některých gest, která nejsou standardně povolená po prvním spuštění Macu, nebo máte dotaz na další tipy a triky pro Apple produkty, tak mě prosím kontaktujte.