Přechod z Windows na macOS – klávesové zkratky

Chtěli byste ještě více zrychlit a zjednodušit práci na Apple počítačích?

Klávesové zkratky vaší práci velmi výrazně zrychlí, protože nemusíte hledat kam kliknout myší, abyste vyvolali konkrétní akci.

Níže jsem pro vás vybral ty nejpoužívanější globální klávesové zkratky pro macOS, které se mohou hodit.

Jak používat klávesové zkratky v Macu?

Klávesovou zkratku použijete stisknutím a podržením jedné nebo několika modifikačních kláves a pak stisknete poslední klávesu zkratky. Například zkratku pro kopírování (Command + C) vyvoláte podržením klávesy Command, pak stisknete klávesu C a nakonec obě klávesy pustíte.

Nabídky a klávesnice pro Mac často místo některých kláves používají symboly. Patří k nim tyto modifikační klávesy (na klávesnici pro Windows používejte místo klávesy Command klávesu s logem Windows):

  • Command (nebo Cmd)
  • Shift
  • Option (nebo Alt)
  • Control (nebo Ctrl)
  • Caps Lock
  • Fn

Základní a systémové klávesové zkratky:

Command + Q → ukončí používanou aplikaci

Command + Option + Q → vynutí ukončení používané aplikace

Command + Option + Escape → náhrada správce úloh ve Windows (zobrazí se okno, ve kterém můžete vynutit ukončení spuštěných aplikací) 

Command + Control + Q → okamžitě uzamkne obrazovku

Command + Shift + Q → odhlásí vás od aktuálního uživatelského účtu, budete požádáni o potvrzení  (Command + Shift + Option + Q = bez potvrzování)

Command + Mezerník → zobrazí nebo skryje vyhledávací pole Spotlightu (Command + Option + Mezerník = zobrazí nové okno hledání ve Spotlightu)

Command + Control + F → přepne aplikaci na režim celé obrazovky (pokud to aplikace umožňuje)

Command + A → vybere všechny položky

Command + C → zkopíruje vybrané položky do schránky (funguje i se soubory ve Finderu)

Command + V → vloží vybrané položky ze schránky (funguje i se soubory ve Finderu)

Command + X → odstraní vybrané položky a zkopíruje je do schránky

Command + S → uloží aktuální dokument

Command + T → otevře nový panel (funguje ve Finderu, v prohlížečích, apod.)

Command + Z → vrátí zpět naposledy provedenou akci (Command + Shift + Z = odvolá vrácenou akci)

Command + F → prohledá dokument a otevře okno hledání

Command + G → najde další výskyt hledání (Command + Shift + G = vrátí se k předchozímu výskytu)

Command + P → vytiskne aktuální dokument

Command + Tab → přepne na další z naposledy otevřených aplikací

Command + Control + Mezerník → zobrazí prohlížeč speciálních znaků (včetně emotikon)

Označení položky + Mezerník → zobrazí náhled vybrané položky pomocí rychlého náhledu

Command + Shift + N → vytvoří ve Finderu novou složku

Command + , → otevře předvolby aplikace v popředí

Command + Shift + 5 → pořídí snímek obrazovky, nebo nahraje obrazovku (s možností výběru)

 

Klávesové zkratky ve Finderu:

Command + D → duplikuje vybrané soubory

Command + I → zobrazí okno informace pro vybraný soubor

Command + K → otevře okno připojit k serveru

Command + L → vytvoří zástupce vybrané položky

Command + N → otevře nové okno Finderu

Command + Delete → přesune vybranou položku do koše

Command + Shift + Delete → vysype koš

Command + Shift + Option + Delete → vysype koš bez potvrzovacího dialogu

Command + Option + V → přesune soubory ve schránce z jejich původního umístění do aktuálního umístění

Command + Shift + C → otevře okno Počítač

Command + Shift + F → otevře okno Poslední položky, ve kterém uvidíte všechny naposledy otevřené nebo změněné soubory

Command + Shift + H → otevře domovskou složku aktuálního uživatelského účtu

Command + Shift + I → otevře složku iCloud Drive

Command + Option + L → otevře složku Stahování

Command + Shift + N → vytvoří novou složku

Command + Shift + O → otevře složku Dokumenty

Command + Shift + T → v oknech Finder zobrazí nebo skryje řádek panelů

Command + Shift + R → otevře složku AirDrop

Command + Shift + U → otevře složku Utility

Command + Option + D → zobrazí nebo skryje Dock

Command + 1 → zobrazí položky v okně Finderu jako ikony

Command + 2 → zobrazí položky v okně Finderu jako seznam

Command + 3 → zobrazí položky v okně Finderu ve sloupcích

Command + 4 → zobrazí položky v okně Finderu jako galerii

Command + Mission Control → zobrazí plochu

 

Zkratky pro rychlé nastavení:

Command + zvýšit jas → zapne nebo vypne režim cílového displeje

Command + snížit jas → zapne nebo vypne zrcadlení videa (pokud je připojený více než jeden displej)

Option + zvýšit jas (nebo snížit jas) → otevře okno předvoleb pro monitory

Control + zvýšit jas → zvýší jas externího displeje

Control + snížit jas → sníží jas externího displeje

Option + zvýšit hlasitost (nebo snížit hlasitost) → otevře okno předvoleb pro zvuk

Option + zvýšit jas klávesnice (nebo snížit jas klávesnice) → otevře okno předvoleb pro klávesnice

 

Klávesové zkratky při použití myši nebo trackpadu:

Command + dvojí kliknutí → otevře položku v samostatném panelu nebo okně

Option + dvojí kliknutí → otevře položku v samostatném okně a původní okno zavře

Command + přetahování do jiného svazku → přesunutí přetahované položky do cílového svazku místo kopírování

Option + přetahování do jiného svazku → zkopírování přetahované položky, kurzor se během přetahování změní

Command + Option + přetahování → vytvoří zástupce, kurzor se během přetahování změní

 

Klávesové zkratky dokumentů:

Chování těchto zkratek závisí na používané aplikaci.

Command + B → zvýrazní vybraný text tučně

Command + I → zvýrazní vybraný text kurzívou

Command + K → přidá webový odkaz

Command + U → podtrhne vybraný text

Command + T → zobrazí nebo skryje písma

Command + D → v dialogovém okně Otevřít nebo Uložit vybere plochu

Command + Shift + : → zobrazí okno Pravopis a gramatika

Command + ; → zkontroluje v dokumentu překlepy a pravopis

Option + Delete → smaže slovo vlevo od kurzoru

Fn + šipka nahoru = Page Up → posune obrazovku o stránku nahoru

Fn + šipka dolů = Page Down → posune obrazovku o stránku dolu

Fn + šipka doleva = Home → posune obrazovku na začátek dokumentu

Fn + šipka doprava = End → posune obrazovku na konec dokumentu

Control + A → přesune kurzor na začátek řádku nebo odstavce

Control + E → přesune kurzor na konec řádku nebo odstavce

Control + F → přesune kurzor o jeden znak dopředu

Control + B → přesune kurzor o jeden znak dozadu

Control + L → zarovná kurzor nebo výběr na střed viditelné oblasti

Command + { → zarovnání doleva

Command + } → zarovnání doprava

Command + Shift + | → zarovnání na střed

Command + Option + F → přejde na pole hledání

Command + Option + T → zobrazí nebo skryje v aplikaci panel nástrojů

Command + Option + C → kopírovat styl (nastavení formátování vybrané položky do schránky)

Command + Option + V → vložit styl (použije zkopírovaný styl ze schránky)

Command + Option + Shift + V → vložit a použít styl (vloží položku a použije styl okolního obsahu)

Command + Shift + P → zobrazí okno s nastavením vzhledu stránky

Command + Shift + S → zobrazí dialogové okno „uložit jako“

Command + Shift + – → zmenší velikost vybrané položky

Command + Shift + + → zvětší velikost vybrané položky

Command + Shift + ? → otevře nabídku nápověda

 

Kombinace kláves při spouštění Macu:

Tyto kombinace kláves podržte hned potom, co stiskem tlačítka napájení zapnete Mac, nebo potom, co se Mac začne restartovat. 

Držte jej, dokud nenastane popisované chování.

Command + R → spuštění vestavěného systému Zotavení macOS (Command + Option + R nebo Command + Option + Shift + R můžete spustit internetovou verzi nástroje Zotavení macOS)  

Option → spuštění do Správce spouštění, který umožňuje zvolit jiný startovací disk (pokud je k dispozici)

Command + Option + P + R → resetování NVRAM nebo PRAM

Shift → spuštění v bezpečném režimu

D → Spuštění do utility Apple diagnostika (Option + D = internetová verze utility)

 

Tvorba vlastních klávesových zkratek:

V systému macOS si můžete vytvářet i vlastní klávesové zkratky k příkazům nabídky ve všech aplikacích systému, dokonce i Finderu.

To se hodí, pokud je nějaká globální klávesová zkratka konfliktní se zkratkou konkrétní aplikace.

Zkratky najdete pod nabídkou Apple  > Předvolby systému > Klávesnice > panel Zkratky. V levém panelu vyberte Zkratky aplikací a kliknutím na tlačítko „+“ otevřete dialogové okno, kde vyberete jakou aplikaci má zkratka ovládat, název příkazu a především zadáte tuto konkrétní zkratku.

Klávesové zkratky nelze vytvářet pro obecné úlohy (např. otevírání aplikací).

V případě, že byste potřebovali pomoc s tvorbou vlastních zkratek nebo pomoc s řešením konfliktů mezi zkratkami, tak mě kontaktujte.